Prečo kúpiť čivavu s preukazom pôvodu?

by Alžbeta Matulová

Každý kto rozmýšľa rozšíriť svoju rodinu o štvornohého kamaráta si položil otázku - Prečo vlastne kupovať psa s preukazom o pôvode, keď tí bez PP sú lacnejší? A prečo vôbec štaniatko s preukazom pôvodu je drahšie? Veď nepotrebujem chodiť na výstavy, hľadám dobrého psieho kamaráta, ktorý ma bude každé popoludnie verne čakať doma. Milý priatelia pokiaľ chcete čivavku, ktorá bude naozaj čivava (nie jazvečík alebo yorkshire), s priateľskou povahou a pevným zdravým, tak tento je doklad je pre Vás viac ako len „vstupenka“ do výstavných kruhov...

Základný rozdiel medzi chovateľom a množiteľom

Registrovaný chovateľ - odchováva šteniatka pod mezinárodne uznaným názvom chovateľskej stanice (registrovaný chov schválený FCI a SKJ) a šteniatka sú výlučne s preukazom pôvodu. V opačnom prípade chovateľ koná v rozpore s podmienkami a mu byť odobratá licencia - prečítajte si oficiálny etický kódex chovateľa. Výber rodičov je vždy schválený poradcom chovu a obaja rodičia musia byť uchovnení, zbonitovaní na výstave a v prípade niektorých plemien je podmienkou vyšetrenie genetických ochorení. Navyše je chovateľ kontrolovaný príslušným klubom, pod ktorý spadá chované plemeno.

Množiteľ - nie je registrovaný pod inštitúciami ako FCI a SKJ, odchov šteniat nie je kontrolovaný chovateľským klubom, šteniatka nemajú preukaz pôvodu, výber rodičov nie je nikým schválený, rodičia sú otázny, genetické ochorenia nekotrolované.

Nič medzi chovateľom a množiteľom neexistuje, čiže už čo i len pri prvom neregistrovanom vrhu šteniat sa jedná o množiteľa.

V tomto článku sa dozviete viac info o rozdieloch medzi chovateľmi a množiteľmi a čo zlé je na množení.

Čo to vlastne je preukaz o pôvode?

Preukaz o pôvode = PP alebo rodokmeň je niečo ako ľudský „rodný list“. Doklad, ktorý získate pri kúpe psíka z medzinárodne uznanej chovateľskej stanice, v ktorom sú uvedené základné údaje o psovi, výpis predkov, výsledky výstav a skúšok. Tento doklad umožní majiteľovi navštevovať výstavy ale nezaručuje, že psík bude uchovnený a výstavne úspešný.

Na čo mi je PP, keď neplánujem výstavy?

Rodokmeň vás nezaväzuje k chodeniu na výstavy. Je to doklad, ktorý môžete odložiť a nikdy viac nevytiahnuť. Tento preukaz vám totiž zaručí viac ako len "vstupenku" do výstavných kruhov. Zo všetkého najdôležitejšie je, že čistokrvný pes je predvídateľný a skutočne si kupujete jedinca daného plemena – dokážete odhadnúť jeho veľkosť v dospelosti a tiež povahu. Do chovu sa nedostanú jedinci so závažnými chorobami a tým pádom sa eliminujú dedičné ochorenia pri ďalších generáciách. Seriózni chovatelia vám ku kúpe navyše pridajú nezaplatiteľné rady a trvalý kontakt.

Na činnosť chovateľa psov s PP dozerá chovateľský klub - v prípade čiváv je to Klub chovateľov čiváv a pappilonov. V chovateľskom klube máte možnosť sa na chovateľa sťažovať, ak sa zachová neeticky alebo poruší chovateľský poriadok. Klub to prešetrí a vyvodí dôsledky.

 

 Čo znamená "Čistokrvný pes bez PP"?

Jedinec bez preukazu o pôvode nemôže byť nazývaný ako čistokrvný, pretože sa nedá dokázať jeho pôvod. Toto pomenovanie sa medzi predávajúcimi osvojilo len z toho dôvodu, že pes označený ako „čistokrvný bez PP“ sa predáva lepšie ako ten, ktorý je "kríženecI.

A čo ak viem, že rodičia šteniatka skutočne s preukazom pôvodu?

1. V najlepšom prípade majiteľ sučky s PP z nejakých príčin neuchovní sučku z časových, finančných alebo iných dôvodov. Ale je naozaj pravda, že sa mu ju nechcelo uchovniť? Alebo má psík vadu, kvôli ktorej nemôže byť uchovnený?

2. Šteniatko je po rodičoch s PP, ale z rôznych dôvodov tento doklad nemá. Je to podozrivé. V dnešnej dobe každé šteňa z chovateľskej stanice a z uznaného spojenia získa po vyžiadaní preukaz o pôvode (bez ohľadu na to koľko šteniat sa vo vrhu narodilo). A ak má chovateľ registrovanú chovateľskú stanicu koná v rozpore s pravidlami FCI a v tomto prípade môže byť odobraná licencia.

3. Sučka s PP môže mať z chovu vylučujúcu vadu a z tohto dôvodu nebola uchovnená, no majiteľ ju napriek tomu dá nakryť. Šteniatka z takéhoto krytia už preukaz o pôvode dostať nemôžu a je tu predpoklad, že nebudú zodpovedať štandardu, prípadne môžu mať dedičný zdravotný problém, ktorý sa v chove s PP sleduje.

4. Spomeňme ešte "tiežchovateľov" alebo "množiteľov", ktorí chovajú psov len kvôli zisku. Tí ich často držia vo veľmi zlých podmienkach. Keď kupujete šteňa, trvajte na tom, že chcete vidieť matku a miesto, kde sú psy držané. Ak vám chovateľ len prinesie ukázať šteňa, je to podozrivé. Tiež trvajte na tom, aby vám chovateľ dal kúpnu zmluvu!!! 

Množiteľ človek produkujúci šteňatá bez PP

Týchto producentov nikto nekontroluje. Ak sa rodia šteňatá choré, vadné, s dedičnými vadami, dokonca veľmi ťažkými - nikto im v tom nedokáže zabrániť, a ak si takého psíka kúpite, nemáte možnosť sa nikde sťažovať, peniaze vám nevráti nikto. Šteňatá z takýchto chovov odchádzajú príliš mladé, často krát nemajú kompletnú vakcináciu (aj keď dotyčný tvrdí, že majú. 5 týždňové šteňa ešte nemôže byť kompletne zaočkované, nakoľko preočkovanie sa vykonáva až v 8. a 12. týždni veku, čím získava solídnu imunitu). Rodičia sú pochybní, vek šteniatka diskutabilný.

Dospelé psy sú chované v neľudských podmienkach, uzavreté v králičích klietkach, kde prežívajú celý život, nepoznajú ľudský dotyk, zelenú trávu, vychádzky... Množitelia ich z klietky vyberajú len za účelom reprodukcie, dopujú ich hormónmi aby sa sučky častejšie hárali a tým pádom častejšie rodili. A teraz úprimne. Ak prídete do takéhoto prostredia, tak rozum Vám hovorí „nekúp a nepodpor takéto správanie“ ale čo na to vaše srdce? Dokážete tam nechať takéto šteniatko?

Prečo je pes s PP drahší? 

Psy s PP sú drahšie, nakoľko procedúry s uchovnením psa/sučky, krytie, registrácia chovateľskej stanice, vystavenie preukazu o pôvode atď. predstavuje pre chovateľa určité náklady. Zároveň si psíka kupujete s tzv. ochrannou známkou, ktorá vám predurčuje už spomínaný exteriér a povahu. Exteriérové a povahové vady sa ani tu nedajú úplne vylúčiť, sú však ojedinelé. Ak náhodou natrafíte na chovateľa neseriózneho, je možné sa naňho v chovateľskom klube sťažovať, u psa bez PP túto možnosť nemáte

Ja ale na drahšieho psa nemám...

V tom prípade prosím pouvažujte, či vôbec máte financie na psíka. Starostlivosť o neho totiž nekončí jeho kúpou, ale naopak, práve začína. Každé šteniatko alebo časom dospelý pes potrebuje kvalitné krmivo, základnú výbavu, prepravku a v neposlednom rade pravidelnú veterinárnu starostlivosť (v prípade aj toho najzdravšieho psíka je nutné pravidelné očkovanie a odčervovanie) a množstvo iných vecí.

Týmto Vás nechcem odradiť od kúpy šteniatka ale každý z nás si musí byť vedomý nákladov a nášho záväzku voči zvieraťu.

Nezáleží Vám na PP, ani či Váš pes bude zodpovedať nejakému štandardu? Zachráňte psíka z útulku!

Ak ste sa v predchádzajúcich riadkoch nenašli a skutočne vám nezáleží na spomínaných výhodách, ktoré vám poskytuje PP, alebo kynologické zväzy, máme pre vás typ na psíka. Poskytnite domov psíkovi z útulku - tie sú plné opustených psíkov čakajúcich na nového majiteľa. Môžete si vybrať šteniatko, alebo aj dospelého psa. Určite v tom množstve psíkov nájdete toho svojho s veľkým srdcom. Svoj život naplníte a “jeho” život zachránite. Psy z útulku bývajú veľmi milé a vďačné za to, že sa ich niekto ujal a má ich rád...